Algemene voorwaarden

Het Gelderland Panel wordt in opdracht van provincie Gelderland beheerd door de onafhankelijke onderzoek- & adviesbureaus Moventem BV (KvK 65715152) uit Zutphen en Companen BV (KvK 09035291) uit Arnhem. Hieronder worden de rechten en plichten van jou als deelnemer stap voor stap beschreven. Door je aan te melden ga je akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: In het kort

1.1 Het panel is een onderzoekspanel waaraan je gratis kunt meedoen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.

1.2 Je kunt deelnemer worden van het panel vanaf 16 jaar en als je in Gelderland woont.

1.3 Meld je alleen aan als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

Artikel 2: Wet- en regelgeving

2.1 Moventem-Companen is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MOA. Met het Fair Data Keurmerk toont Moventem-Companen aan ze op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

2.2 Moventem-Companen voldoet bij het beheer en de uitvoering van het Gelderland Panel aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in januari 2008 door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

2.3 Het panel wordt beheerd conform de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde codes, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwijzen je graag naar onze Privacyverklaring, waarin staat hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat we doen om jouw privacy te beschermen.

Artikel 3: Aanmelden om deelnemer te worden

3.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding(en) doet, dan wordt je account gedeactiveerd.

3.2 Alle gegevens die aan je worden gevraagd moeten worden ingevuld.

3.3 Als de gegevens veranderen dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander woonadres). Je kunt je gegevens zelf wijzigen door in te loggen op je persoonlijke pagina.

3.4 Er mag maar één keer worden meegedaan per persoon. Indien meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, wordt gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien we constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, kunnen wij accounts blokkeren.

3.5 Zorg dat je e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien we meer dan 5 keer een melding krijgen dat je e-mailadres niet bereikbaar is (bounce), dan worden geen mails meer naar je gestuurd en moet je eerst een nieuw e-mailadres opgeven voordat je weer kunt inloggen.

Artikel 4: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

4.1 Door je aan te melden geef je toestemming e-mails van het panel te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot maximaal 5 mails per maand.

4.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat je minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.

4.3 De vragenlijsten blijven doorgaans drie weken geldig.

Artikel 5: Het verzamelen van persoonsgegevens

5.1 Je gegevens worden alleen gebruikt voor het…:
… versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken of bijeenkomsten;
… beantwoorden van vragen, voor bevestigingen en wanneer je als deelnemer in-/uitschrijft;
… informeren over ontwikkelingen omtrent het Gelderland Panel;
… toesturen van resultaten.

5.2 Je persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze gedeeld met provincie Gelderland, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.3 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Het panel gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Je kunt je browser uiteraard zo instellen dat je tijdens het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt.

Artikel 6: Beëindiging

6.1 Je kan je op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het panel door in te loggen en uit te schrijven. Je ontvangt dan een e-mail waarin wordt gevraagd om je uitschrijving te bevestigen. Zodra je deze bevestigt, ben je definitief uitgeschreven als deelnemer. Al je gegevens worden dan verwijderd.

6.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval je in strijd met deze voorwaarden handelt, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het panel, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het panel, dan is Moventem-Companen gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en je account te annuleren.

Artikel 7: Algemeen
7.1 Moventem-Companen is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft je altijd aan op deze webpagina. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit panel en deze algemene voorwaarden.

7.2 Mocht je het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dien je jezelf af te melden. Door deelnemer te blijven ga je automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

7.3 Provincie Gelderland en Moventem-Companen kunnen te allen tijde het panel wijzigen en behouden zich het recht voor (tussentijds) te stoppen met de panelactiviteiten.

Artikel 8: Slot
8.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt je account verwijderd. Indien noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt je toegang tot het panel geblokkeerd en heb je geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.

8.2 Ondanks alle zorgvuldigheid die provincie Gelderland en Moventem-Companen besteed hebben aan het panel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je klacht kan je kenbaar maken via het contactformulier van deze website. Als deelnemer kan je geen aanspraak maken op de eventueel door het panel gemaakte fouten.

8.3 Provincie Gelderland en Moventem-Companen kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel.